Gå til innhold Gå til navigasjon

Kreftkoordinator

Publisert:  

Stillingen ble høsten 2012 opprettet i et samarbeide med Kreftforeningen som ønsket med sitt bidrag å øke kreftomsorgen i kommunene.

Kreftkoordinator Gro Mette Hoffsbakken (andre fra venstre).

Formål

Dette vil si at du som pasient og pårørende skal kunne motta et best mulig tilbud – som kan bidra til best mulig livskvalitet. Kreftkoordinator jobber tverrfaglig og tverrsektorielt, og har mange samarbeidsparter som er viktig for å kunne gi  en helhetlig og forutsigbar tjeneste til pasient og pårørende.

Når du eller noen du kjenner rammes av kreftsykdom byr hverdagen på mange og ulike utfordringer over kortere eller lengre tid. Det kan da være at du/dere er i behov av koordinering og tilrettelegging. Slik at hverdagen for den syke og pårørende blir best mulig.

Tilbud om kreftkoordinator er et lavterskeltilbud, det vil si at hvem som helst kan ta kontakt – du tenger ingen henvisning eller vedtak for å motta dette tilbudet.

Kreftkoordinatoren kan bidra med

 • Gi råd, tips og veiledning i forhold til sykdom, behandling og rehabilitering
 • Være en guide igjennom hele pasientforløpet
 • Være en veileder og samtalepartner
 • Tilgjengelig både for pasient og pårørende
 • Barn og unge som pårørende
 • Samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten både i kommunen og andre ikke kommunale tilbud
 • Kreftkoordinatorens oppgaver er varierende – det vil være rettet mot pasienters/pårørendes behov i hvert enkelt tilfelle. Mye av oppgavene er rettet til direkte pasient og pårørende kontakt.
 • Kan også tilby oppfølging og samtale til etterlatte. Kommer ut på hjemmebesøk og kartlegger dine behov.
 • Bistår ofte med å holde kontakt med andre instanser som eks; lege, sykehus, hjemmesykepleien, sykehjem eller NAV.
 • Kan bistå deg/dere med ulike søknader ifht økonomi, og er også behjelpelig med å søke om ulike opphold som er egnet for deg som kreftpasient og pårørende. For eksempel Montebellosenteret som er en nasjonal helseinstitusjon for kreft pasienter og deres pårørende.
 • Det kan  være at du/dere som har vært igjennom ulike behandlingsopplegg og er ferdig behandlet er i behov av oppfølging. Noen sliter med sen skader etter kreft behandlingen. Det kan være at du trenger tips og råd på veien videre.

Ta kontakt så kan vi sammen planlegge videre oppfølging.