Gå til innhold Gå til navigasjon

Kompetanseportalen

Publisert:  Av: Cathrine Haneborg

På denne siden finner du informasjon om kurs, e-læring, temadager og liknende. Her samles tilbud og muligheter for læring til innbyggere og ansatte i Aurskog-Høland kommune.

 

Illustrasjon

Læringsportalen for pasienter og pårørende

Se på siden kompetansebroen.no for informasjon om kurs og tilbud.

For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Under finnes kurs og læringstiltak til pasienter og pårørende. Aktivitetene spenner over mange ulike diagnoser, tilstander og situasjoner. 

Down syndrom og autisme - Oslo Universitetssykehus                                                  

KOLS-kurs for pasienter og pårørende - KS-læring 

Nedsatt funksjonsevne - Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet                       

Læringsportalen for ansatte

Se på siden kompetansebroen.no for informasjon om kurs og tilbud.

Under finner du lenker til tilgjengelige kurs og temaer som er beregnet for deg som jobber innen helse og omsorgssektoren. Aktivitetene er hentet fra ulike behandlingsinstitusjoner og nettsteder. Samt at du finner relevant opplæringsdokumentasjon internt fra Aurskog-Høland kommune.

Arbeid i andres hjem - Hos personer med utviklingshemming

Barn som pårørende - e-læring fra KS-læring

Down syndrom og autisme - Oslo Universitetssykehus  

Fall og  fallforebygging - e-læring fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Forebygging og mestring av aggresjon og vold

Helseoppfølging av personer med utviklingshemming

HLR - Læringsportal NRR

Informasjonssikerhet - e-læring fra KS-læring

Inkludering og deltakelse - Mennesker med utviklingshemming

IPLOS - Informasjon fra Helsedirektoratet samt veileder for registrering

IPLOS e-læring

Kompetansebroen - Kompetansedeling Ahus, kommuner og utdanningsinstitusjoner

Medikamentregning e-læring

Nødnett - Sluttbrukerkurs

Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne

Lov om pasientrettigheter kap 4 A- e-læring fra Helsedirektoratet

Mobil Omsorg - Visma brukerhåndbok

Mobil Omsorg - Vedlegg for systemansvarlig

Nettressurs - Snakk om rus

Overgrep mot eldre i institusjon - e-læring fra KS-læring

Overgrep på hjemmeboende eldre - e-læring fra KS-læring

Profil - Visma brukerhåndbok for helsehjelpsdokumentasjon

Profil - Visma brukerhåndbok for IPLOS

Profil - Visma brukerhåndbok for medikamenthåndtering

Profil - Visma brukerhåndbok for labark

Profil - Visma brukerhåndbok for arbeidslister

Profil - Visma brukerhåndbok for elektronisk samhandling

Profil - Visma brukerhåndbok for systemadministrasjon

Psykiske lidelser - Hos mennesker med utviklingshemming

Pårørende - Et opplæringsprogram fra KS-læring

Smittevern - e-læring fra KS om grunnleggende smittevernrutiner

Tann- og munnstell i sykepleien - e-læring fra KS-læring

Underernæring - e-læring fra Helse Bergen

Utfordrende atferd - Mennesker med utviklingshemming

Veileder for elektronisk sykepleierdokumentasjon - NSF