Gå til innhold Gå til navigasjon

Legevakt

Publisert:  

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt har fått nye lokaler. Velkommen skal du være.


Ville du gjenkjent symptomene på hjerneslag? En enkel test kan redde liv. Nå er det nasjonal dugnad for kunnskap om hjerneslag.

Legevakt for alle, men ikke for alt

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt hjelper deg når det haster. Ved akutt sykdom og skade, kontakt oss på telefon: 63 86 22 44.

Legevakten tilbyr råd og veiledning, undersøkelse og behandling og henviser til annen instans der det er hensiktsmessig. Riktig bruk av legevakten er viktig både for oss og for pasienten. Legevakten skal etter lovverket gi nødvendig helsehjelp, råd og veiledning ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp. Dette vil i praksis omfatte akutt sykdom og skade som ikke kan vente til fastlegens åpningstid. Tjenesten gjelder for kommunens innbyggere eller andre som oppholder seg i kommunen som har behov for øyeblikkelig hjelp.

Legevakten skal henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov, men skal også gi tydelige råd og henvise til fastlege der det er mest hensiktsmessig og forsvarlig. Det er lett å blande funksjonen til legevakt og fastlege. Langvarig sykdom og skade uten akutt forverring bør alltid tilses hos fastlege. Han/hun er ansvarlig for oppfølging og utredning av din sykdomstilstand.

Akutte skader og sykdomstilstander som krever øyeblikkelig hjelp, skal til legevakten. Når man er usikker skal alltid legevakt/fastlege kontaktes for vurdering per telefon. Har man fått en vurdering hos fastlege eller legevakt skal man alltid ringe tilbake ved forverring eller uteblitt bedring.

Åpningstid: Ved behov for akutt hjelp, ring legevakt på 116 117 eller 63862244. Åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. 

Ved klare livstruende tilstander skal man alltid ringe 113.

Nytt nasjonalt legevaktnummer - 116117

Ofte stilte spørsmål

Tips og råd

Lov og forskrifter

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen. Klage på tjenestene til legevakten kan rettes til leder på legevakt, kommuneoverlegen eller direkte til fylkesmannen.

- Tlf.: 63 86 22 44

- Epost: postmottak@ahk.no

- Adresse.: Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Bilde: Teddybjørn på sykehuset. Foto: Creative Commons.