Gå til innhold Gå til navigasjon

Kvalifiseringsprogrammet

Publisert:  

Dersom du har levd på økonomisk sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan det være at du har rettigheter knyttet til kvalifiseringsordningen.

Hva er et kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen deltakeren trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også muligheter for å avklare andre rettigheter til inntekt dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

Bestemmelsene for programmet:

- Programmet skal være på full tid

- Du får lønn og vanlig ferie

- Du har rett på barnetillegg hvis du har barn

- Du kan ha rett på bostøtte hvis du har egen bolig

Trykk her for mer informasjon om kvalifiseringsprogrammet