Gå til innhold Gå til navigasjon

Økonomisk stønad

Publisert:  

Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring, og stønaden bør derfor ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen.

Du kan lese mer om økonomisk stønad her:

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/