Gå til innhold Gå til navigasjon

Psykisk helse og avhengighet/rus

Publisert:  

Forskning viser at majoriteten i samfunnet en eller annen gang i løpet av livet støter på livskriser. Ved å oppsøke samhold og terapeutisk støtte kan dette være nok til å finne tilbake godfølelsen. Ta mer enn gjerne kontakt. 

Glade damer som kaster løv i luften. Gratis bilde av Microsoft Office.

Helsehjelp

Alle kan i løpet av livets faser ha behov for støtte og hjelp til egenmestring. Forskning viser at folk flest en eller annen gang utvikler lettere angstlidelser, depresjon eller støter på en livskrise hvor en trenger støtte.

Psykisk helse har terapeuter med bred erfaring og kompetanse innen mestringssamtaler og støttesamtaler. Hensikten er at bruker får god kjennskap til sine symptomer for dernest i samarbeid med terapeut å finne strategier for å dempe symptomtrykket.

Unge og voksne som føler dragning til, eller sliter med avhengighet og /eller rus, ta kontakt med tjenesten.

Søknadsskjema til helse og omsorgstjenester.

Læring og mestring

Tjenesten har lokaler til lavterskel/aktivitetstilbud i Serviceveien 6 på Bjørkelangen. Tilbudene der heter læring og mestring.

Ved å kontakte oss stedlig på Helsehuset eller i Serviceveien 6 kan innbyggerne få et bredere kjennskap til våre ulike aktiviteter. Fysisk aktivitet, samhold og sosialt fellesskap fremmer livskvalitet og bidrar til generelt bedre helse. Unngå isolasjon, engstelse og fremmedgjøring. Ta kontakt med oss.

Gruppebasert veiledning, behandling og støtte

  • Circle of security (COS): Målet er at barnet skal utvikle en trygg tilknytning til sine foreldre.
  • Kurs i depresjonsmestring (KID): Egenmestring av depresjon og belastning.
  • Nettverksmøter: Samtale med de som har betydning for deg, og hvor psykisk helse organiserer møter for deg.
  • Rus og rusmestring/samtale
  • Pårørendeveiledning
  • Diverse annonserte kurs
  • Treffpunkt for ungdom(kurspakke)

Ikke sitt aleine å gruble,- Ta kontakt med oss.

Telefon: 67 20 52 70 og 67 20 52 71.

Telefon Serviceveien: 92 86 93 66