Gå til innhold Gå til navigasjon

Kortidsopphold

Publisert:  

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

Glade ansatte ved Bjørkelangen sykehjem. Foto: Steinar Ottesen.

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

- Døgnopphold (minst 24 timer)

- Dagopphold

- Nattopphold

I Aurskog-Høland kommune er det tre sykehjem; Aurskog sykehjem med 58 plasser, Bjørkelangen sykehjem med 48 plasser og Hemnes sykehjem med 44 plasser.

Det er korttidsplasser ved Bjørkelangen sykehjem og Aurskog sykehjem.

Ved Aurskog Sykehjem er det 5 rehabiliteringsplasser ved rehab-korttidsavdeling.

Ved Hemnes og Aurskog sykehjem er den en palliativ plass (lindrende pleie).

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift.

Helse og rehabilitering

Søknadsskjema

Søknadskjema helse og omsorg

Kriterier for tildeling av korttidsopphold i sykehjem (søker)

- Oppholder seg i kommunen eller er innlagt på sykehus
- Har en uavklart helsetilstand
- Har behov for heldøgns omsorg i en tidsbegrenset periode
- Har behov for kartlegging av hjelpebehov
- Har behov for opptrening
- Har et definert mål med oppholdet

Kriterier for tildeling av rehabiliteringsopphold i sykehjem (søker)

Søker har fått innvilget korttidsopphold og har i tillegg:
- Behov for å gjenvinne eller lære nye ferdigheter
- Potensiale for rehabilitering
- Motivasjon for opptrening og egeninnsats
- Kognitiv evne til å kunne ta i mot instrukser
- Behov for tverrfaglig tjeneste

Kriterier for tildeling av avlastningsopphold i institusjon (søker)

- Yter omsorg for, og bor sammen med, en person som har varig redusert helsetilstand
- Har behov for en kortvarig pause fra omsorgsarbeidet

For at søker skal fylle vilkårene for avlastningsopphold må omsorgspersonen over tid stå i særlig tyngende omsorgsoppgaver som;
- Å være bundet til hjemmet
- Å ha avbrutt nattesøvn
- Tydelig redusert mulighet til å delta på fritidsaktiviteter
- Å utføre pleieoppgaver