Gå til innhold Gå til navigasjon

Langtidsopphold

Publisert:  

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Glade ansatte ved Bjørkelangen sykehjem. Foto: Steinar Ottesen

I Aurskog-Høland kommune er det tre sykehjem; Aurskog sykehjem, Bjørkelangen sykehjem og Hemnes sykehjem.

Ved Bjørkelangen sykehjem er 12 plasser for personer med demens.

Ved skjermet enhet på Hemnes er det 16 plasser for personer med demens.

Ved Aurskog sykehjem og Hemnes sykehjem er det en palliativ plass (lindrende pleie).

Ved Aurskog sykehjem er det 5 rehabiliteringsplasser.

Pris for tjenesten

Helse og rehabilitering

Søknadsskjema

Søknadskjema helse- og omsorg

Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem (søker)

- Har varig redusert helsetilstand som medfører behov for heldøgns omsorg
- Trenger varig medisinsk behandling som ikke kan gis i private hjem

Før kommunen tildeler langtidsopphold skal følgende alternative tiltak være utredet: hjemmesykepleie, hjelpemidler, tilrettelegging av bolig, trygghetsalarm, dagsenterplass og korttidsopphold.