Gå til innhold Gå til navigasjon

Individuell plan

Publisert:  

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Individuell plan er brukerens plan. Det innebærer at tjenestemottakers mål, ressurser og ønsker skal være utgangspunktet for prosessen. Bruker har rett til, og skal oppfordres til, å delta aktivt i å beskrive sine behov for tjenester, ønsker og mål. Planen er et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra bruker selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide en individuell plan ligger i tjenesteapparatet. Kommunen skal tilby bruker en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging, samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan.