Gå til innhold Gå til navigasjon

Koordinerende enhet

Publisert:  

Koordinerende enhet har en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen.

Enheten har en sentral rolle i å legge til rette for koordinerte tjenester og god samhandling på individnivå mellom bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer.   

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til tjenestemottakere med habilitering- og rehabiliteringsbehov. Enheten skal bidra til at tjenester ses i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret.

Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og skal tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Koordinerende enhet skal være synlig i organisasjonen og oppleves lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.

Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen.

Koordinerende enhet skal til enhver tid ha oppdatert skriftlig oversikt over alle i kommunen som har IP og/eller sammensatte tjenester som krever koordinering/koordinator, samt ha oversikt over hvem som er oppnevnt som koordinator i den enkelte sak.