Gå til innhold Gå til navigasjon

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Publisert:  Av: chaneborg

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder.

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 01. januar 2017.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, må det påvises en konkret funksjonsnedsettelse som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet på de angitte plassene i søknaden ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Problemer med å bære vektlegges i liten grad. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.

Din søknad:

Søknad om parkeringstillatelse for foflytningshemmede fylles ut og sendes inn elektronisk. Du finner lenke til søknaden under Selvbetjening og Skjema, eller trykk her.

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på de stedene du ofte besøker ikke kan benyttes av deg. Hvert punkt i søknadsskjemaet må besvares.

Legeerklæring:

Legeerklæringen skal gi opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen er det medisinske grunnlaget for vurderingen og skal ikke være eldre enn en måned. Kommunen kan også innhente supplerende medisinsk vurdering ved behov.

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan være alene mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Vedlegg:

2 passfoto av deg selv (på fotopapir) og kopi av gyldig førerkort dersom du søker som fører av bil og du er over 75 år.

Tillatelsen gis i form av et svarbrev og et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser. Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres bak frontruten med forsiden godt synlig. Kortet gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler.

Søknadsskjema for parkeringstillatselse for forflytningshemmede er nå elektronisk.

Lenke til elektronisk søknad finner du her.

Husk å fylle ut alle punktene. NB! Søknaden vil ikke bli behandlet hvis nødvendige opplysninger ikke er gitt.