Gå til innhold Gå til navigasjon

Informasjon

Publisert:  Av: chaneborg

Tjenestekontoret har åpningstid mandag til fredag kl 09.00-15.00. Adresse: Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Telefon: 63 85 25 00 E-post: tjenestekontor@ahk.no.

Hvordan søke?

Klikk her for å laste ned søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Beskriv hva du trenger hjelp til og hvorfor, legg gjerne ved informasjon fra lege, sykehus eller liknende. Saksbehandler har behov for informasjon om din helsetilstand og hjelpebehov for å kunne kartlegge og beslutte rett tjenestenivå.

Søknader behandler fortløpende. Dersom saken tar over en måned å behandle, vil du motta et foreløpig svar med informasjon om når du kan regne med at søknaden vil være ferdig behandlet

Husk på at e-post ikke er en sikker kommunikasjonskilde, send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post.

Klageadgang

Dersom søker ikke er enig i vedtaket kan vedtaket påklages innen den fristen som er angitt i vedtaket.

Klagen må sendes skriftlig til tjenestekontoret.

Ved henvendelse til tjenestekontoret kan det gis ytterligere informasjon om skasbehandling ved klage.

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Informasjon til deg som pårørende.