Gå til innhold Gå til navigasjon

Hjemmesykepleie

Publisert:  Av: Cathrine Haneborg

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp, og som er avhengig av at denne hjelpen gis i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie og omsorgsbehov.

Hjemmesykepleie omfatter bl.a. hjelp til personlig hygiene, hjelp til ernæring, hjelp til medikamenthåndtering, sårbehandling der hvor dette ikke kan utføres andre steder enn i hjemmet, veiledning til økt egenomsorg, betjening av trygghetsalarmer og omsorg og pleie i livets sluttfase.

Les vår informasjonsbrosjyre om hjemmesykepleie her

Kontakt

Hjemmetjenesten Aurskog tlf 67205100 / 67205060

Hjemmetjenesten Bjørkelangen tlf 67205000 /67205044

Hjemmetjenesten Hemnes tlf 67205120 / 67205133

Søknadsskjema

Søknadsskjema helse og omsorg