Gå til innhold Gå til navigasjon

Pleie i livets sluttfase

Publisert:  Av: Cathrine Haneborg

Pasientens og pårørendes ønsker skal tillegges stor vekt når det besluttes om pasienten skal være hjemme eller på institusjon i livets sluttfase.

Beskrivelse

Pasientens og pårørendes ønsker skal tillegges stor vekt når det besluttes om pasienten skal være hjemme eller på institusjon i livets sluttfase. Hvis den syke er hjemme, må både pasient og pårørende få tilstrekkelig opplæring i bruk av medisiner, smertepumpe eller andre hjelpemidler. Pasienten har krav på å få informasjon om personer i helsevesenet som kan kontaktes når det måtte være nødvendig.

Omsorg og respekt for enkeltmennesket er ekstra viktig i møte med uhelbredelig syke og døende mennesker. Pasienten må få et tilbud som er slik at den siste tiden kan oppleves som meningsfull. I størst mulig grad skal pasienten få leve slik han/hun ønsker det.

Tre distrikt

I Aurskog-Høland kommune er det tre hjemmetjenestedistrikt:

Hjemmetjenesten Aurskog  67205100

Hjemmetjenesten Bjørkelangen 67205000

Hjemmetjenesten Løken/Hemnes 67205120

Søknadsskjema

Søknadsskjema helse og omsorg