Gå til innhold Gå til navigasjon

Trygghetsalarm

Publisert:  Av: Cathrine Haneborg

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm.

Trygghetsalarm er en kommunal serviceytelse, og et hjelpetiltak for deg som har så alvorlig sykdom og/eller funksjonssvikt at det lett kan oppstå situasjoner hvor du kan få behov for akutt hjelp.

Trygghetsalarmen må du bære på deg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til legevaktsentralen, som formidler kontakt videre til aktuelle kontaktpersoner eller hjemmesykepleien. Legevakten formidler beskjed døgnet rundt dersom alarmen går.

Før tildeling av trygghetsalarm blir det vurdert om du:

Fyller vilkårene for å få tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (har behov for nødvendig helsehjelp) og på bakgrunn av dette har en korresponderende rett til tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven

- Er hjemmeboende

- Bor alene

- Har falltendens

- Har kognitiv evne til å kunne lære seg/bruke trygghetsalarmen

- Ikke har evne til å betjene mobil eller bærbar telefon med alarmfunksjoner

Pris for tjenesten

Helse og rehabilitering

Søknadsskjema

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester