PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tenk når du handler

Kommunen har ingen rolle i å reklamere for en merkeordning framfor andre, men vi har et ansvar for å informere.

Vi ønsker å informere om hva som kan være farlig og ikke.

Miljødirektoratets egen nettside ErDetFarlig, gir god og nyttig informasjon om miljømerker samt helse- og miljøskadelige stoffer.

Det er ofte en påstand at det "florerer" med miljømerker, og at "merkejungelen" er lett å gå seg bort i. Derfor ønsker vi å peke på to miljømerkeordningene som til sammen omfatter så og si alle typer varer og tjenester, og dekker hensynet til både naturmiljø, mennesker og dyr.

Disse to miljømerkene er Svanemerket (varer og tjenester, men ikke mat- og drikkevarer) og Ø-merket (mat- og drikkevarer).

Et tredje miljømerke er FairTrade-merket som supplerer de to nevnte, spesielt når produktene det er snakk om kommer fra land der arbeidsbetingelser og menneskerettigheter ikke alltid er fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Svanemerkede produkter 

Økologiske produkter

Fairtrade produkter

Er det farlig?  

Sist endret: 20.10.2022