PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klima

Aurskog-Høland kommune skal være en god kommune å bo og jobbe i. Et bra naturmiljø med rent vann, ren luft og ren jord er avgjørende.

Ett av kommunen satsingsområder er "Grønt først". "Grønt først" er forankret i FNs bærekraftsmål nummer 13 «stoppe klimaendringene». 

Illustrasjon stopp klimaendringene.jpg

Klimaarbeidet består av to hoveddeler:

  • å redusere klimagassutslippene
  • å tilpasse oss et klima som allerede er endret og er under endring.

Det er innen områdene bygg/anlegg, transport/samferdsel og mat/landbruk vi har de største klimagassutslippene.

Aurskog-Høland kommune har et overordnet mål om å:

  • ta ansvar og bidra til at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
  • innen 2030 redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 40 prosent (sammenliknet med 2018).


Konkrete klimagassutslippsmål for:

Bygg/anlegg
  • Nye kommunale bygg skal ha minst 40 prosent mindre klimagassutslipp enn tilsvarende standardbygg.
  • Energiforbruket i eldre kommunale formålsbygg skal innen 2030 reduseres med minst 30 prosent (i forhold til status før energitiltaket er gjort).

Solceller Aurskog sykehjem 2.JPG

Eksempel på fornybar energi: Solcellepaneler på taket av Aurskog sykehjem (foto: Ole-Christian Østreng)

Solcellepanel.JPG


Transport/samferdsel
  • Klimagassutslippene fra tjenestereiser i Aurskog-Høland kommune skal reduseres med 30 prosent innen 2030 i forhold til 2018.
  • Andelen kommunale nullutslippskjøretøy skal være minimum 50 prosent innen 2030.

Kommunens_El-bil_Ole-ChristianØstreng_JanMariusEriksen_.jpg

Ole-Christian Østreng og Jan Marius Eriksen med en av kommunens el-biler. Ladestasjoner er også satt opp i forbindelse med Rådhuset.

Mat/landbruk
  • Bidra slik at landbruket blir fossilfritt innen 2030.
  • Bidra til økt biomasseproduksjon i landbruket.

Fotosyntesen.jpg

Det er viktig å understreke at det er innen landbruksproduksjon vi også finner mange av løsningene. Vi må huske hva vi lærte i naturfagtimene på skolen, nemlig at fotosyntesen er avgjørende for alt liv på jorda med sola som selve kilden. Fotosyntesen er en prosess som får planter til å vokse og produserer oksygen.
 

 

Aurskog-Høland kommune vil gå foran som et godt eksempel. Vi vil redusere egne klimagassutslipp og legge samfunnet til rette for klimaendringene som pågår. Vi vil bidra med hjelp til innbyggerne, landbruket og øvrig næringsliv.

Kommunens klimaplan

Du kan lese mer om klimaarbeid her:

Miljødirektoratet

Viken fylkeskommune

Sist endret: 10.03.2020