Gå til innhold Gå til navigasjon

Tidligere bind

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Til nå har følgende bind utkommet i denne serien.

Bind 1  (Setskog)

Omfatter følgende garder: Stakabu, gnr. 147, Kolstad, gnr. 148, Skjeggenes, gnr. 149, Flåtukken, gnr. 150, Bolstad, gnr. 151, Gåsviken, gnr. 152, Kaldåker, gnr. 153, Kinnestad, gnr. 154, Graverholt, gnr. 155, Hverven, gnr. 156, Gløtta, gnr. 157, Tangen, gnr. 158, Fagermoen, gnr. 159, Bunes, gnr. 160 og Åmot, gnr. 161.

Bind 2  (I grove trekk den østre delen av Vassbufjerdingen)

Omfatter følgende garder: Kjelle, gnr. 1, Eid (Eidsverket), gnr. 2 og 3 – Nord-Eid, gnr. 2 og Sø-Eid, gnr. 3, Ilebekk, gnr. 4–6 – Nordigarden Ilebekk, gnr. 4, Mellomgarden Ilebekk, gnr. 5, Søgarden Ilebekk, gnr. 6, Øskja (Øsken), gnr.  7, Drauerud (Drøverud), gnr. 8, Ringstad, gnr. 9, Maurtuen, gnr. 10, Klava, gnr. 11, Kingsrud, gnr. 12, Brangerud, gnr. 60, Grepperud, gnr. 61 og Slorbakk, gnr. 62.

Bind 3  (I grove trekk den vestre delen av Vassbufjerdingen)

Omfatter følgende garder: Garsvik, gnr. 63, Gromsrud, gnr. 64, Knoll, gnr. 65, Komnes, gnr. 66–67 – Vestre Komnes, gnr. 66 og Østre Komnes, gnr. 67, Hornås, gnr. 68, Rud, gnr. 69, Skamo, gnr. 70, Burhol, gnr. 71, Skreppestad (Skrepstad), gnr. 72–74 – Vestigarden Skreppestad, gnr. 72, Nordre (Nordigarden) Skreppestad, gnr. 73 og Østre Skreppestad, gnr. 74 – samt Bliksrud, gnr. 75.

Bind 4  (Vålerkrokfjerdingen)

Omfatter følgende garder: Bråta, gnr. 121, Kinnarslund (Kinderslund), gnr. 127, Bergsjø med Slorafoss, gnr. 128 og 129, Ydersnes, gnr. 130, Sørslora, gnr. 131, Hveinemo (Vennemo), gnr. 132, Evenby, gnr. 133–134 – Nordre Evenby, gnr. 133 og Sø-Evenby, gnr. 134, Lund, gnr. 135, Påvestad, gnr. 136, Skulerud, gnr. 137, Stusrud, gnr. 138, Skarrabol (Skarebøl), gnr. 139, Soprum, gnr. 140, Bøen, gnr. 141, Holmbru, gnr. 142, Basnes, gnr. 143, Halsnes, gnr. 144, Snarholt, gnr. 145 og Måsaby, gnr. 146.

Bind 5  (Langstrandfjerdingen)

Omfatter følgende garder: Kopperud, gnr. 100, Krok, gnr. 101–102 – Nedre Krok, gnr. 101 og Øvre Krok, gnr. 102, Syljuås, gnr. 103, Steinarsby (Stenersby), gnr. 104, Ydersbotn, gnr. 105, Bunes, gnr. 106–107 – Sø-Bunes, gnr. 106 og Nord-Bunes, gnr. 107, Stomperud, gnr. 108, Salstrokken, gnr. 109, Kratorp, gnr. 110–111, – Nedre Kratorp, gnr. 110 og Øvre Kratorp, gnr. 111, Rud, gnr. 112, Bjørkenes, gnr. 113–114 – Søndre Bjørkenes, gnr. 113 og Nordre Bjørkenes, gnr. 114, Daltorp, gnr. 115, Strand, gnr. 116, Holm, gnr. 117, Kollerud, gnr. 118 og Torp, gnr. 119.

Bind 6, del 1  (I grove trekk den søndre delen av Kirkefjerdingen)

Omfatter følgende garder: Østre Nes, gnr. 25, Vestre Nes, gnr. 26, Berger, gnr. 27, Brautmet, gnr. 28, Hjellebøl (Gjellebøl), gnr. 29, Borgersrud (Børgersrud), gnr. 30 og Løren (Løri), gnr. 31.

Bind 6, del 2 (I grove trekk den midtre og vestre del av Kirkefjerdingen)

Omfatter følgende garder: Prestegarden (Løken), gnr. 32, Riser, gnr. 33, Tuen, gnr. 53 og Bøler, gnr. 54.

Bind 6, del 3 (I grove trekk den nordre del av Kirkefjerdingen)

Omfatter følgende garder: Skattum, gnr. 34, Sø-Rakkestad, gnr. 55, Mellom Rakkestad, gnr. 56, Nord-Rakkestad, gnr. 57, Holtet, gnr. 58, og Botner, gnr. 59.

Bind 7, del 1 (I grove trekk østre del av Vestrengfjerdingen)

Dette bindet vil omfatte Østre- og Vestre Vestreng, gnr. 35 og 37; Lunder, gnr. 36; Nordre- og Søndre Hafstein, gnr. 38 og 39; Olberg, gnr. 40; Ovrum, gnr. 41 og Solberg, gnr. 42