Gå til innhold Gå til navigasjon

Allemannsretten

Publisert:  

Allemannsretten er et gratis fellesgode og et viktig grunnlag for et aktivt friluftsliv.

Mulighetene for friluftsliv i skogen, på fjellet, langs kysten og på vann og vassdrag er enestående i Norge. Retten baserer seg på den frie ferdselen. En ferdsel som foregår uten nevneverdig ulempe for andre.

Fri ferdselsrett i utmarksarealer i Norge innebærer at enhver kan ferdes fritt til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med varsomhet. Dette har stor betydning for allmennhetens mulighet til friluftsliv, og skaper muligheter for mangesidig bruk av skog- og utmarksarealer. Norsk natur har plass til alle, om alle viser tilstrekkelig hensyn.

Her kan du lese mer om Friluftsloven.