Gå til innhold Gå til navigasjon

Praktisk informasjon

Publisert:  Av: magsti

Her finner du viktig informasjon om innmelding, pris, oppsigelse, søskenmoderasjon og skolekorps.

Høstsemesteret starter i uke 34

Siste frist for påmelding: 22.oktober

 

Pris 

En plass i kulturskolen koster i 2017 kr 1300,- per semester.

I tillegg kommer materialavgift kr 100 per semester, og evt. instrumentleie kr. 400 per semester.

Søskenmoderasjon:

25 % for søsken nr 2 

50 % for søsken nr 3

Søknad - oppsigelse

Vi gjør oppmerksom på at søknad om plass må gjøres via webløsningen. Påmeldingen er bindende.      

Oppsigelse av plass må gjøres skriftlig på epost til kulturskolen@ahk.no.

Skolekorps

Elever som går i skolekorps har rett på plass i kulturskolen på sitt instrument til redusert pris. Ta kontakt med ditt lokale skolekorps, og søk deretter plass i kulturskolen. Skriv navnet til skolekorpset i merknadsfeltet når du søker kulturskolen, så får vi registrert rett kontingent.

Skolekorps får elevplassen til kr. 700 per semester for alle elever med tillegg av kr. 100 i materialavgift (dekker diverse avgifter/utgifter knyttet til elevplassen). Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret i desember for påfølgende år.