Gå til innhold Gå til navigasjon

Kulturminner

Publisert:  

Kulturvern er en betegnelse for arbeid med materielle og immaterielle innsamlede eller registrerte minner for kultur. Dokumentasjon og formidling er viktige deler av dette arbeidet.

Materielt kulturvern kan sies å arbeide for å sikre konkrete gjenstander (kulturminner), og den kunnskapen de har. Immaterielt kulturvern skal ivareta kunnskapen om håndverk, teknikker, historier og alle de typer opplysninger som ligger bak.

Aurskog-Høland kommune har flere objekter som er vernet i kulturminneplan. Områder som er vernet i Aurskog-Høland er for eksempel: Urskog Fort, Soot-kanalen og Eidsverket, Aurskog-Høland bygdetun og Skulerud brygge.

Bygninger og områder som er fredet av Riksantikvaren i kommunen er Aur prestegård og Løken gamle kirkegård. Alle kirkene i kommunen er også automatisk fredet.