Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunalt tilskudd

Publisert:  

Kommunal støtte til kultur- og fritidsvirksomhet gis til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Med kultur- og fritidsvirksomhet menes aktiviteter som fremmer kulturelle, sosiale og fysiske verdier. Kommunestyret vedtok i sak 12/17 nye regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål.

Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål

Kommunalt driftstilskudd til lag og foreninger

Lag og foreninger kan søke om kommunalt støtte til drift. Årsberetning, årsregnskap og aktivitetskalender/årskalender må følge søknaden.

Søknadsskjema for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål

Søknadsfrist: innen 1. april.

Arrangements- og prosjektstøtte

Organisasjoner/grupper/freelancere m.fl. som gjennomfører arrangement og prosjekt som er åpne for publikum, kan søke om tilskudd til deler av honorar, leie av lokaler og utstyr. Det kan gis tilskudd med inntil 1/3 av kostnadene.

Søk om støtte til ditt arrangement eller prosjekt

Søknadsfrist: Hele året. Søknad sendes minimum fire uker før gjennomføring.

 

Foto: Erik Bakke.

Tilskudd til lekeplasser

Velforening og borettslag med eget styre og årsmøte kan søke på tilskudd til opprettelse av ny lekeplass eller rehabilitering av en eksisterende lekeplass. Det gis tilskudd inntil 50 % av godkjent kostnad. Tilgjengelige midler og antall søkere påvirker tilskuddet.

Søk om tilskudd til din lekeplass her

Søknadsfrist: innen 1. april.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Organisasjoner og sammenslutninger kan søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om midler i to kategorier:

- Ordinære anlegg (1/3 av godkjent kostnad) Anlegg for organisert idrett.

- Nærmiljøanlegg (1/2 av godkjent kostnad inntil kr 300.000,-) Utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet tilknyttet bo- eller oppholdsområde.

I forbindelse med søknad om spillemidler vil kommunen gjøre en særskilt vurdering på hvert anlegg i forhold til kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist: 1. oktober.

Ved innsendelse av søknad, spørsmål eller behov for hjelp, ta kontakt med kommunens idrettskonsulent Eirik Hoel.