Gå til innhold Gå til navigasjon

Skatt

Skatteoppkreverkontoret foretar utbetaling av til gode skatt, samt krever inn ubetalt skatt og arbeidsgiveravgift. Fra 2017 er skatteoppkreverfunksjonen overtatt av Nedre Romerike kemnerkontor. Alle henvendelser til skatteoppkreverkontoret skal skje til: Nedre Romerike kemnerkontor. Telefon: 66 93 80 20. Postadresse: Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Besøksadresse: Skedsmo rådhus, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm. E-post: kemneren@skedsmo.kommune.no. Har du spørsmål om skattekort, flyttemelding, folkeregister eller skatteoppgjøret? Relevant informasjon finner du på www.skatteetaten.no.