Gå til innhold Gå til navigasjon

Åkerrikse

Publisert:  Av: Ole-Christian Østreng

Åkerrikse er en truet kulturart som det er verdt å ta vare på i Aurskog-Høland kommune. Åkerriksene ankommer i mai-juni Norge.

ÅkerrikseRegistreringen foretas på www.artsobservasjoner.no. Dersom det observeres åkerrikse(r) på landbruksareal, er det svært viktig at dette også meldes til kommunen.

Det er spesielt viktig at landbruksprodusentene er årvåkne, både nå i starten av vekstsesongen og særlig når slåtten starter. Gårdbruker/driver må ta ekstra hensyn der det er åkerrikse. På landbruksareal i drift er det nødvendig å endre drifta/rutinene noe slik at hekkende åkerrikse skal kunne hekke i fred. Dette er spesielt viktig på grasarealer, der slåtten faller sammen med hekkinga. Kort sagt slår man da «innenfra og ut», slik at fuglene kan få sjansen til å flytte seg. Det anbefales også at det treskes «innenfra og ut» også i kornåkre. I tillegg bør skjærebordet på treskeren holdes minst 30 cm over bakken ved tresking. Sjøl om hekking ikke skjer på høsten, er dette lurt. Det kan være fuglunger i åkeren, og da får disse sjansen til å flytte seg eller i det minste ikke bli drept av skjærebordet.

Det kan være muligheter for tilskudd i forbindelse med at slått må utsettes, endres eller ikke kan gjøres i det hele tatt. Dette er kompensasjon til gårdbrukeren for det ansvaret som han eller hun viser.

Registrerte observasjoner i Aurskog-Høland i 2014

  • Skjønhaug (Aurskog-Høland)
  • Haneborg, Liermåsan (Aurskog-Høland)
  • Søndre Haneborg (Aurskog-Høland)
  • Haugrim (Aurskog-Høland)
  • Berg (Aurskog-Høland)
  • Stubbjar (Aurskog-Høland)

Utbredelse

De siste årene viser rapportene at det er registrert rundt 50 syngende hanner i Oslo og Akershus, mens det på landsbasis ligger på i overkant av 160 stk. Det er variasjoner i registreringene fra år til år, og i Oslo og Akershus i 2012 for eksempel fikk vi et dårlig resultat med kun 25 registrerte syngende hanner. 2010 et svakt år for åkerriksa, både i Oslo og Akershus og i Norge for øvrig, med bare 72 registrerte syngende hanner på landsbasis.

Følg utviklingen for åkerriksa på siden til Åkerrikse-prosjektet til Norsk Ornitologisk forening. Kommunen har brosjyrer om åkerriksa, og mer informasjon finnes hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus