Gå til innhold Gå til navigasjon

Fremmede arter

Publisert:  Av: Ole-Christian Østreng

Fremmede arter er en betegnelse på arter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur.

Fremmede arter er en betegnelse på arter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur.

Flere fremmede arter gjør mye "ugang", og derfor er det et ønske om at disse blir fjernet og bekjempet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet en "Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus". Dette gjelder både planter og dyr.

Når det gjelder planter er det kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø som Aurskog-Høland kommune fokuserer spesielt på, og ønsker å få kartlagt og bli kvitt. Fagus har utarbeida faktaark om selve plantene og bekjempelse. Faktaark om kjempebjørnekjeks finner du her. Faktaark om kjempespringfrø finner du her.  

 Du finner mer overordnet og om annet knytta til fremmede arter blant annet hos ArtsdatabankenMiljødirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold).


              


                        

 

 

 

 

  

Foto: Kjempebjørnekjeks

 

 

Foto: Kjempespringfrø