Gå til innhold Gå til navigasjon

Bever

Publisert:  Av: Ole-Christian Østreng

Elever ved Naturbrukslinjen på Kjelle videregående skole har siden 2008 systematisk registrert beverhytter og annen aktivitet i hele Aurskog-Høland kommune. Høsten 2011 ble feltarbeidet avsluttet.

Foto: Eric de Redelijkheid

I første halvdel av 2012 er dataene fra takseringa sammenfattet, og resultatet viser at det er registrert 44 aktive beverhytter. I tillegg til registreringene som Kjelle videregående skole har gjort, har kommunen enkelte andre observasjoner.

Det er vanskelig å si noe sikkert om totalt antall bever i kommunen, men med bakgrunn i at vi vet antall aktive hytter kan vi estimere bestanden. Rapporter fra forskningen og erfaringer tilsier at det gjennomsnittlig er 4 bever pr. aktive hytte.

Utbredelseskart for bever i Aurskog-Høland

Utbredelseskartet for bever i Aurskog-Høland kommune viser hvor spor etter bever er funnet, når observasjonene er gjort og hva som er observert.

Vi ønsker mer info for å forbedre kartleggingen. Ta gjerne kontakt med Aurskog-Høland kommune og kom med tips om hvor vi har beverhytter og aktivitet. Med bakgrunn i en stadig bedre oversikt over bestanden av bever, kan man forvalte beveren på en bedre måte.

Send e-post til ole-christian.ostreng@ahk.no eller ring 63 85 27 41.