Gå til innhold Gå til navigasjon

Fisk og kreps

Publisert:  Av: Ole-Christian Østreng

I Aurskog-Høland er mulighetene mange for friluftsliv, også fiske og krepsing. Her finner du litt informasjon.

Edelkrepsen. Foto: Ole-Christian Østreng

Krepsing

I Aurskog-Høland kommune er det lange og gode tradisjoner hva angår kreps og krepsing. Grunneier har retten til å krepse, og det gjelder spesielle regler for krepsing som følge av at edelkrepsen er trua.

Fritidsfiske

Aurskog-Høland kommune er ”de tusen sjøers kommune”. Over 300 små og store fiskevann ligger og venter på deg i en herlig vekslende natur.
 
Her finner du det idylliske skogsvannet med abbor og i enkelte vann, vakende ørret. I større vann er det ofte stor gjedde, mange arter karpefisk og lake. I mangenvassdraget er det også ål.
 

Som et av tiltakene for å sette fokus på fisket og de verdiene og mulighetene som fisking har/gir, er Aurskog-Høland kommune er med i Interreg prosjektet Fiskeland. Arbeidet vi gjør her er tett knytta opp til prosjektet Grønt Reiseliv.

Det er utarbeidet en Fiskeforvaltningsplan for Aurskog-Høland, og den har til hensikten å være et overordnet redskap som oppsummerer mål og tiltak, samt biologisk og geografisk kunnskap, til nytte og bruk for alle aktuelle ansvars- og interesseparter. Planen er en fagplan/temaplan, og vil være et supplement til Aurskog-Høland kommunes øvrige planverk.

De fleste grunneierne er med i en felles fiskekortordning gjennom Aurskog-Høland fiskeadministrasjon (AHFA). Aurskog-Høland kommune har et godt samarbeid med fiskeadministrasjonen som årlig får tildelt et tilskudd som blant annet brukes til å dekke opp for sekretærfunksjonen, kontorhold, med mer.

Informasjon om fiskekort, fiskevannene og de beste fiskemulighetene i Aurskog-Høland kommune finner du på fiskeadministrasjonenes hjemmeside (www.ahfa.no) eller i Fiskekartboka for Aurskog-Høland.