Gå til innhold Gå til navigasjon

Vald og fellingstillatelser

Publisert:  

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren, men for å få tillatelse til å felle elg, rådyr og bever må man søke om godkjennig av vald før en kan få fellingstillatelse fra kommunen.

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer. Minsteareal for elgvald er 2000 dekar og er for rådyrvald 500 dekar noe som er fastsatt i egen kommunal forskrift. For å få godkjent et bevervald må en ha minste tellende vannlengde på 2000 meter.

Søknad

Søknad om godkjenning av vald skal sendes kommunen innen 1. mai. Kommunen kan til enhver tid kreve at det fremmes ny søknad om godkjenning av et vald dersom rettighetsforholdene i valdet er uklare eller tellende areal/vannlengde er endret. Godkjente vald tildeles fellingstillatelse uten årlig søknad. Kommunen utsteder og sender fellingstillatelse for elg og rådyr til valdansvarlig representant.

Rapportering

For elg og rådyr skal valdansvarlig representant rapportere årlig fellingsresultat til kommunen senest innen 14 dager etter endt jakt jfr. Hjorteviltforskriftens § 32. All rapportering for elg gjøres imidlertid fortløpende gjennom nettsiden til Viltrapporten. Alle jaktledere for elgjaktlag får tildelt tilgang til Viltrapporten. Rapportering av fellingsresultat for rådyr gjøres ved å sende inn fellingsrapporten som man finner nederst på fellingstillatelsen. Dette sendes enten per post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller med e-post til: Ole-Christian.Ostreng@ahk.no