Gå til innhold Gå til navigasjon

Fagplan for viltforvaltning

Publisert:  Av: ssandbekkbraten

Fagplan for viltforvaltning i Aurskog-Høland kommune setter rammer og gir føringer for viltforvaltningen i kommunen.

Det er et mål å legge til rette for lokal forvaltning av viltressursene i et næringsmessig og rekreasjonsmessig perspektiv. Samtidig er det en målsetting at viltbestandene skal reguleres på et bærekraftig nivå som tar hensyn til naturgrunnlaget og andre samfunnsinteresser. Utmarka skal være en kilde for næringsutvikling for rettighetshaverne, samtidig som den også skal gi allmennheten adgang til jakt og annet friluftsliv.

Det henvises videre til vedtatte:

Fagplan for viltforvaltning i Aurskog-Høland kommune, 2013-2018.