Gå til innhold Gå til navigasjon

Viltpåkjørsel og ettersøk

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Viltpåkjørsler varsles til politiet på tlf 02800. Politiet vil så kontakte de kommunale ettersøksmannskapene. Viltnemnda er lagt ned og kommunenes ansvar for viltettersøk ivaretas av etttersøksmannskapene.

Hovedregelen er at viltpåkjørsler varslets til politiet på tlf 02800. Politiet vil da kontakte de kommunale ettersøksmannskapene som så vil undersøke om viltet er skadet eller ta seg av dødt vilt. Man kan eventulet ringe direkte til en av ettersøksmannskapene som bor i nærheten. Det er ettersøksmannskapene og ikke viltnemnda som ivaretar kommunens ansvar for ettersøk av sykt eller skadet vilt.

Ved en viltpåkjøsel er det viktig å huske på å merke ulykkesplassen nøye. Et klart merke legges/henges ved siden av veien for å markere hvor dyret forsvant (fluktretningen). Kontakt politi eller kommunale ettersøksmannskaper før du forlater ulykkesplassen. Det er mye enklere å forklare hvor du er, hvordan det ser ut på stedet og hvor dyret forsvant når du er på ulykkesplassen.