Gå til innhold Gå til navigasjon

Radon

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Radon kommer fra små mengder av radioaktive stoffer. For mer informasjon kontakt konsulent Hans Olav Balterud på e-post: hans.olav.balterud@ahk.no eller telefon 91820604.

Hva er radon?

Overalt i naturen finnes små mengder radioaktive stoffer som har naturlig opprinnelse, og radon er et av disse. Radon er en fargeløs og luktfri radioaktiv gass som dannes ved nedbryting av uran og radium. Nedbrytingen er en naturlig prosess som ikke kan stoppes eller påvirkes. Når radon brytes ned dannes nye radioaktive stoffer. Disse elementene er kjemisk aktive og har stor evne til å feste seg til luftveiene ved innånding og til partikler og gjenstander i omgivelsene. Radon og avspaltingsproduktene avgir alfastråling som kan skade celler i luftveiene slik at de kan utvikle seg til kreftceller.

For mer informasjon kontakt kommuneoverlege 

Kontaktinformasjon:

Alt om radon oppdateres på sidene til Statens Strålevern.