Gå til innhold Gå til navigasjon

Vannforvaltning

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Vi har alle et ansvar når det gjelder vannforvaltning, den skal være helhetlig og kunnskapsbasert.

Selv om Norge ikke er med i EU, har vi de samme forpliktelsene til direktivet som EU-landene. Et vesentlig punkt i forvaltningen er at den skal være helhetlig og kunnskapsbasert. Den skal være vassdragsvis, og gå over geografiske og administrative grenser (gjelder også landegrenser) og arbeidet skal være tverrfaglig.

Vannregioner

Norge er delt inn forvaltningsmessig i ni vannregioner. Aurskog-Høland tilhører vannregion "Glomma/Indre Oslofjord". Dette er en stor enhet, som omfatter hele 101 kommuner og 8 fylker. Det er vannregionmyndigheten i Østfold som leder prosessen i denne vannregionen. Øverste myndighet i vannregionen er Vannregionutvalget, som består av alle berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter og sektormyndigheter. Vannregion "Glomma/Indre Oslofjord" er videre delt inn i åtte vannområder. Aurskog-Høland tilhører vannområdet Haldenvassdraget som består av kommunene Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland.