Gå til innhold Gå til navigasjon

Bioenergi

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Aurskog-Høland har store muligheter knyttet til bioenergi. Etterspørselen etter fornybar energi er økende, og lokal energiproduksjon og – omsetning kan i fremtiden få få stor økonomisk betydning.

Kommunen ønsker å videreutvikle bygda vår til et om enn enda mer attraktiv bosted og legge forholdene til rette for miljøvennlig næringsutvikling som gir økt sysselsetting og økte inntekter for landbruket og tilknyttede virksomhet er.

Kommunen har som mål at det skal satses aktivt i forhold til bruk av bioenergi og i den forbindelse blir det dratt i gang en del aktivitet rundt temaet. Kommunen ønsker å bruke bioenergi for å varme egne bygg og kjøper i dag bioenergi til Bjørkelangen ungdomsskole. I november vil det stå et nytt bioenergianlegg ferdig på Hemnes som skal forsyne Bråte skole og Hemnes sykehjem med varme. Videre ønsker kommunen at det også bygges et bioenergianlegg på Aursmoen som kan forsyne skolen og AFSK sin hall og kunstgressbane med varme fra og med skolestart i 2015.

Det er flere tilskuddsordninger i forbindelse med bioenergi, dette kan du lese mer om her.

Ta kontakt via e-post til Stian Sandbekkbråten eller telefon 63 85 27 44

 Filmen gir en rask innføring i bygging og montering av flisfyringsanlegget. Filmen er laget av Ytre Nytt

Her kan du lese mer om flisfyringsanlegget til Sigur Enger på Momoen.