Gå til innhold Gå til navigasjon

Åkerrikse - en trua fugleart

Publisert:  Av: Ole-Christian Østreng

Åkerrikse er en truet kulturart som det er verdt å ta vare på i Aurskog-Høland kommune. Åkerriksene ankommer i mai-juni Norge. Meld i fra dersom du ser den.

Registreringen foretas på www.artsobservasjoner.no. Dersom det observeres åkerrikse, er det viktig at dette meldes.

Vær årvåkne

Det er spesielt viktig at landbruksprodusentene er årvåkne, både nå i starten av vekstsesongen og særlig i grasslåtten. Gårdbruker/driver må ta ekstra hensyn der det er åkerrikse. På landbruksareal i drift er det nødvendig å endre drifta/rutinene noe slik at hekkende åkerrikse skal kunne hekke i fred. Dette er spesielt viktig på grasarealer, der slåtten faller sammen med hekkinga.

Slå innenfra og ut

Kort sagt slår man da «innenfra og ut», slik at fuglene kan få sjansen til å flytte seg. Det anbefales også at det treskes «innenfra og ut» i kornåkre. I tillegg bør skjærebordet på treskeren holdes minst 30 cm over bakken ved tresking. Sjøl om hekking ikke skjer på høsten, er dette lurt. Det kan være fuglunger i åkeren, og da får disse sjansen til å flytte seg eller i det minste ikke bli drept av skjærebordet.

Utbredelse

De siste årene viser rapportene at det er registrert rundt 50 syngende hanner i Oslo og Akershus, mens det på landsbasis ligger på i overkant av 160 stk. Det er variasjoner i registreringene fra år til år, og i Oslo og Akershus i 2012 for eksempel fikk vi et dårlig resultat med kun 25 registrerte syngende hanner. 2010 et svakt år for åkerriksa, både i Oslo og Akershus og i Norge for øvrig, med bare 72 registrerte syngende hanner på landsbasis.

Mer informasjon om åkerriksa kan du lese i denne brosjyra.