Gå til innhold Gå til navigasjon

Barnehageopptaket 2019

Publisert:  Av: Merethe Byman Haug

Kommunale og private barnehager i Aurskog-Høland deltar i samordnet barnehageopptak. Hovedopptak til barnehageåret 2019/2020 har søknadsfrist 1. mars 2019.

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk  i perioden 1. januar – 1. mars 2019. 
Det sendes en søknad for hvert barn det søkes barnehageplass for, og søknaden gjelder for alle barnehagene i kommunen. Det anbefales å søke plass i flere barnehager.
Opptaket gjelder for barnehageåret 2019/2020, med oppstart fra august 2019.
Har du sendt inn søknad i 2018, men takket nei eller ikke fått tilbud om plass, må du søke på nytt før 1. mars. Søknad om å endre plasstype må registreres via Oppvekstportalen  
Det er de ønskene som er registrert innen 1. mars som gjelder gjennom hele hovedopptaket og det vil ikke være mulig å endre søknaden i denne perioden. Søknader levert etter fristen vil ikke bli behandlet i hovedopptak, men vil bli satt på venteliste og vurdert i henhold til barnehagens opptakskriterier dersom det finnes ledige plasser etter at hovedopptaket er avsluttet.
Du kan få hjelp til å søke ved å kontakte barnehagene eller Aurskog-Høland kommune.

Husk dokumentasjon

Dokumentasjon av betydning for prioritet på ventelisten må være av nyere dato og være kommunen i hende innen 1. mars for å gjelde i hovedopptaket. Dokumentasjon/vedlegg sendes per post til:
Aurskog-Høland kommune
Barnehageadministrasjonen
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

Rett til plass

I hovedopptaket 2019 vil barn som fyller ett år innen utgangen av august ha rett til å få barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til å få plass i barnehage fra den måneden de fyller ett år. Retten til barnehageplass forutsetter at det søkes om plass innen 1. mars.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i kommunen får du reduksjon i foreldrebetalingen i form av søskenmoderasjon. I tillegg har kommunen to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Alle moderasjonsordningene gjelder både i kommunale og private barnehager i kommunen. Mer informasjon om ordningene og betalingssatser finner du her. 

Alle får svar innen utgangen av april

Perioden for hovedopptak er en travel tid og det kan være vanskelig å nå oss på telefon.
Alle som har søkt innen fristen vil få tilsendt svar i løpet av mars/april.
Informasjon om alle barnehagene i kommunen finner du her.  På disse sidene vil du også finne mer informasjon om søknadsprosessen, søknadsskjemaer, vedtekter og betalingssatser.