Gå til innhold Gå til navigasjon

Bedre stemning enn i 1966

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Vi har ikke bare fått mange forslag på navn, men også på kommuneblomst og kommunevåpen. Stemningen er en helt annen enn ved sammenslåingen i 1966.

– Da vi skulle telle stemmer etter det første kommunevalget var alle kandidater fra Høland strøket på noen lister, mens alle fra Aurskog var strøket på andre. Stemmetellingen tok flere dager, forteller Solveig Rørdam, som tidligere jobbet i kommunen.

På seniorsenteret er det duket for den første onsdagstreffen denne høsten. Her er det mange som husker kommunesammenslåingen i 1966, og kan fortelle at konfliktnivået var et helt annet da.

– Det var motstand mot forandring. Det var etterkrigstid og samholdet var sterkt. Fremtiden så lys ut. Så ble det bestemt at fire kommuner skulle sammenslås. Folk var skeptiske, og det ble mange diskusjoner rundt det, forteller Rørdam.

At navnet ble Aurskog-Høland var helt naturlig. Navnet på de to største stedene. Slik måtte det bli mener seniorene. Hva navnet skal bli nå, er de ikke like enige i.

Tungt navn

– Aurskog-Høland-navnet er en tung navnekombinasjon, så den håper jeg vi blir kvitt, sier Thorun Werswick.

Det er ikke alle som er enig i. Flere mener det er unødvendig å bytte.

 – Aurskog-Høland er et fint navn. Det er et kjent navn og det finnes på kartet. Samtidig som det er dekkende for hele kommunen, fra sør til nord, sier Grete Østmo.

Mange av seniorene har falt for navnet Skogland.

– Da får vi noe fra alle de største stedene, men det er litt anonymt, medgir Rørdam.

Samles om sentrum

Noen synes det er veldig viktig at kommunen får et navn som finnes på kartet. Et navn som finnes på kartet, men skaper diskusjon på senteret, er Bjørkelangen.

Flere synes at vi skal gjøre som flere andre kommuner la kommunen få navnet på kommunesentrum.

– Jeg synes vi skal samles om et navn som er kjent utenfor kommunen, og som er et sted på kartet. Jeg stemmer for Bjørkelangen. Folk må legge fra seg denne striden mellom stedene, og samles om sentrum, sier Finn Mong.

Han er innflytter, og mener han ser litt annerledes på det, de som har vokst opp her.

Noen nikker samtykkende, mens andre er redde for at et slikt valg kan føre til konflikter à la 1966.

 

 

Kom med forslag 

Har du forslag på hva vårt nye navn skal bli? Send inn forslag til: 

servicekontoret@ahk.no eller til postmottak@romskog.kommune.no

 Det kan også leveres på rådhuset eller kommunehuset, eller det kan sendes per post.

Vi må ha forslaget innen 17.september!