Gå til innhold Gå til navigasjon

Blodbussen kommer

Publisert:  

Blodbussen kommer til rådhuset på Bjørkelangen torsdag 6. september. Alle kan komme i en situasjon der en selv, familie eller venner behøver blod fra blodbanken. Vil du gi?

Blodbanken Ahus trenger flere blodgivere til blodbussen på Bjørkelangen. Blodbussen stopper utenfor rådhuset, fra klokken 14.15 til 19.00.

Hvorfor trenger vi blodgivere?

Det finnes ingen erstatning for blod.

Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis.

Hvem har behov for mitt blod?

 • Fødende, og nyfødte barn
 • Brannskadde og trafikkulykker
 • Operasjoner (planlagte og akutte).                                                                      
 • Planlagte kan ikke starte uten at blodbanken har blod.
 • Kreft spesielt blodkreft (storforbrukere)
 • For å motvirke mange kroniske sykdommer.
 • Du trenger blod så lenge du lever.

Blodbanken trenger frivillige blodgivere for å hjelpe pasientene – trygghet for både den som gir og den som mottar.

Mer informasjon finner du her.

Telefon 67961200  tast 1

www.facebook.no/blodbankenahus 

Når blodbussen kommer

Blodbussen står utenfor Rådhuset fra klokken 14.15 til 19.00

 • 6. september
 • 29. november

Adresse

 • Rådhuset - på østsiden av huset ved kjellerinngangen
 • Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Velkommen alle som vil gi blod, eller ta en helt uforpliktende prat.