Gå til innhold Gå til navigasjon

Drikkevannsstudien

Publisert:  

Folkehelseinstituttet gjennomfører en nasjonal drikkevannsstudie for kartlegge hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge. Abonnentene til de kommunale vannverkene i Aurskog-Høland kommune kan bli invitert til å delta.

Studiens hensikt

I Norge har vi generelt sett svært godt og trygt drikkevann. Likevel forekommer det av og til sykdomsutbrudd og spredte sykdomstilfeller forårsaket av smittestoffer i drikkevannet. Vannbåren smitte gir oftest ufarlig og forbigående diaré og/eller oppkast (magesyke) og de færreste kontakter lege. Det er derfor hittil ikke vært mulig å fastslå hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge.

– Vi trenger kunnskap om hvor mange som blir syke for å kunne sikre et godt og trygt drikkevann i fremtiden, så vi oppfordrer alle som er invitert til å delta, sier forsker og prosjektleder Camilla Svendsen i Folkehelseinstituttet.

Hvordan foregår studien

Prosjektet skal gjennomføres fra slutten av 2018 til 2020. På vegne av Folkehelseinstituttet vil Norsk Gallup i første halvdel av januar ringe opp enkeltpersoner tilknyttet Aurskog-Høland kommunes vannverk og spørre om de vil delta i undersøkelsen.

Trygt å drikke kranvann

Selv om vi ikke vet omfanget av hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge, har vi grunn til å tro at det er liten sannsynlighet for å bli syk av drikkevannet.

– Man kan trygt drikke vann fra springen, fastslår Svendsen.

Mer informasjon

Mer informasjon om drikkevannsstudien finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

PS. Det er kun de som får invitasjon som får anledning til å delta.