Gå til innhold Gå til navigasjon

Elevene trår til for TV-aksjonen

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

I fjor samlet elevene inn nesten like mye penger som bøssene i TV-aksjonen kommunen vår. Kommunens elevrådsrepresentanter er fulle av gode ideer til hvordan skolene kan bidra til årets TV-aksjon.

– Skolenes bidrag er kjempeviktig for Aurskog-Høland. I fjor fikk skolene inn 290.000 kroner, mens bøssene fikk inn 342.000 kroner. Det er bare 50.000 kroner i mellom, det viser hvor viktige skolene er, sier Evjen.

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400.000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Forrige uke samlet kommunens elevrådsrepresentanter seg på rådhuset, for å utveksle ideer om hvordan skolene kan bidra også i år.

Ønsket velkommen: Ordfører Roger Evjen ønsket elevene velkommen.

Kjempejobb

Skolene i Aurskog-Høland gjorde en kjempejobb i fjor, og samlet inn hele 290.117 kroner. Elevene tro til med blant annet loppemarked, kakebaking og skoleløp.

– TV-aksjonen fikk et kjempebidrag fra kommunens elever i fjor, og jeg er sikker på at dere har masse gode ideer også i år. Jeg heier på dere! sier Evjen.

Elevrådene i Aurskog-Høland var fulle av gode ideer til hvordan de kunne bidra til TV-aksjonen. På forslagslisten sto blant annet aerobic-kurs, vafler med farge, natursti, lage syltetøy, aktivitetskveld for eldre, skuespill, og Kahoot om TV-aksjonen. Elevene jobbet i år i skolegrupper, og planla hvordan de skulle presentere og motivere for TV-aksjonen og årets tema på egen skole.

Elevrådsrepresentantene planla blant annet å spre informasjonen og motivere på fellessamlinger og klassebesøk, de skulle benytte digitale presentasjoner, plakater, filmer om temaet og lage Kahoot (Quiz). Dette var en oppstartsamling for elevrådsrepresentantene, og de fortsetter videre planlegging på egen skole.

Mange gode ideer: Elevene var fulle av gode ideer til hvordan de kunne bidra til årets TV-aksjon.

Viktig

– Det er viktig for oss å ha med skolene på laget. Det er mye fokus på bøssebæring, det er vår store bærebjelke, men så har vi i tillegg til det andre som også må være med for at vi skal få til TV-aksjonen, og der er blant annet dere, sier Elisabeth Hafstad, fylkeskoordinator for TV-aksjonen i Akershus.

Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400.000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. 

Bli bøssebærer!

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Blir du med på laget? Du kan melde deg som bøssebærer på www.blimed.no.