Gå til innhold Gå til navigasjon

Viktige råd til deg som møter på elg i nabolaget ditt

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Kommunen har fått flere henvendelser om elg i boligstrøk i disse dager, og særlig har vi fått henvendelser om elger på Bjørkelangen. Elgene har ut fra det kommunen kjenner til ikke utvist aggressiv atferd, og har for det meste blitt observert når den beiter eller ligger og tygger drøv.

Våre råd er å være obs på at det befinner seg en elg i nærheten. Om du skulle se elgen, ikke oppsøk den, ikke prøv å skremme den, men la den ligge i fred. Forhåpentligvis vil den komme seg tilbake til skogen når forholdene ligger til rette for det.

Hvorfor er det viktig å la elgen ligge i ro?

I vintre som vi har nå vil viltet trekker ned mot jordekantene og bebyggelsen, da det er mer snø i høydene enn nede bygda. Elgen er på utkikk etter mat i områder hvor den vanligvis ikke oppholder seg. I jordekantene og hagene våre finner den velsmakende knopper og skudd. Men en elg som skal fordøye kvist og annet tungt fordøyelig plantemateriale er avhengig av å få ligge i fred under drøvtygging. Dersom vi jager elgene rundt i tettstedene så er også sannsynligheten større for påkjørsler, enn om den får gå av gårde på egenhånd. Kommunen har nå etter søknad fra grunneierlag/utmarkslag gitt tillatelse til foring av elg og rådyr utenfor flere av våre tettsteder. Forhåpentligvis så vil dette trekke viltet vekk fra trafikken og bebyggelsen. Det er ikke tillatt å fore rådyr og elg inne i våre tettsteder.  

Kommunen avliver ikke friske dyr som bare er på næringssøk. Får kommunen henvendelser om syke, skadde eller  aggressive dyr, så vil kommunens ettersøksmannskaper vurdere dyrene og situasjonen. Skadd vilt som ikke kan blir friskt vil bli avlivet av kommunale ettersøksmannskaper.  

Henvendelser

Ved påkjørsel ring tlf.nr. 02800, da kommer du til Politiets Operasjonssentral og vil så bli satt videre til kommunens ettersøksmannskaper. Andre henvendelser om skadd eller sykt vilt kan også gjøres på samme nummer eller du kan ringe rett til en av kommunens ettersøksmannskaper, telefonnummer til disse finner du på våre hjemmesider. Ved en viltpåkjøsel er det viktig å huske å ringe 02800 umiddelbart og å merke ulykkesplassen nøye. Et klart merke legges/henges ved siden av veien for å markere hvor dyret forsvant (fluktretningen).