Gå til innhold Gå til navigasjon

En stor takk til de flinke renholderne våre!

Publisert:  Av: Alette Eldøy

I dag er det «Renholdernes dag». Det er en markering for å rette oppmerksomhet mot renholderne og betydningen av deres arbeid.

 I Aurskog-Høland kommune er det over 35 renholdere som sørger for at barnehager, skoler, sykehjem, helseinstitusjoner, kulturtilbud og kontorer rengjøres, vedlikeholdes og ivaretas med faglig kyndighet.

I dag rettes ekstra oppmerksomheten mot renholderne – vi gir dem anerkjennelse og en klapp på skuldra for den viktige jobben de gjør!

Skaper trivsel

Renholdernes innsats har betydning for trivselen for alle oss andre og er en premissgiver for at de andre tjenestene skal fungere.

Renhold er dessuten vedlikeholdets forlengede arm; riktig renhold er avgjørende for varigheten av materialer og levetiden på bygningsmassen.

Fra Ullevål sykehus

«Renholdernes dag» er blitt markert hver første mandag i desember siden år 2000. Initiativet til dagen stammer fra Ullevål sykehus.

Sykefravær blant renholderne var høyt og det ble undersøkt hvorfor.  Mange oppga at de syntes at de hadde et lavstatusyrke, og følte seg lite motiverte.

Da startet sykehuset med "Renholdernes dag" for å skape oppmerksomhet rundt renholderne, og for å vise at alle setter pris på dem og den viktige jobben de gjør»