Gå til innhold Gå til navigasjon

Er du lei papirskjema? Nå lanserer vi digitale skjemaer

Publisert:  

I dag har vi 50 PDF-skjemaer og 10 digitale skjemaer på vår hjemmeside. Nå lanserer kommunen ytterligere fire digitale skjemaer. Målet er at alle kommunens skjemaer skal bli digitale før året er omme.

Bilde: Prosjektleder Digital Innbygger Erik Gangnæs med Dagfinn Lunner og Svein Hoelseth feirer kommunes første digitale skjema.  

Hva er egentlig status på kommunens digitale skjema? 
– I dag har vi lansert digital søknad om salgsbevilgning. Skjenkebevilling, serveringsbevilgning og søknad om økonomisk støtte til kultur og fritidsformål er rett rundt hjørnet. Søknadene vil komme rett inn i vårt sak- og arkivsystem til videre saksbehandling, sier Erik Gangnæs, prosjektleder Digital Innbygger.

Hvordan virker dette? 
– Du går inn på www.ahk.no/selvbetjening-/ og velger «skjema». For å fylle inn søknadene logger du deg inn med bank-id. Skjemaene er selvforklarende og enkle. 

Når blir alle skjemaene digitale? 
– Vi jobber med å ferdigstille alle skjemaene i løpet av 2019.  

Rasjonelt for innbyggere og rasjonelt for kommunen 
– Det blir enklere for innbyggerne å slippe og fylle ut skjema, lagre eller skrive ut og sende. For kommunen sparer vi tilsvarende tid med å scanne inn dokumentet og manuelt punche det inn. Dette er grunnstenen for automatikk i saksbehandlingen, som kommer noe senere, forklarer Raymond Hesthaug, digitaliserings- og innovasjonssjef. 

Hvordan organiseres arbeidet fremover?  
– Prosjektet Digital Innbygger skal levere digitale skjema, min side, digihjelp for innbyggere og ny hjemmeside, sier Gangnæs.