Gå til innhold Gå til navigasjon

Fagkveld om kvalitet i barnehagen

Publisert:  Av: Anne Mari Færgestad

Kvalitet i barnehagen – hva er det mon tro? Torsdag 7. mars var alle ansatte i private og kommunale barnehager samlet for fagkveld i kultursalen på Bjørkelangen skole. De ansatte ble utfordret til å se og benytte alle mulighetene barna gir oss.

Nuria Oliu Moe var kveldens foreleser, og med sin kompetanse og sin smittenende entusiasme klarte hun lett å engasjere 260 interesserte barnehageansatte. Nuria er opptatt av å ansvarliggjøre hver enkelt ansatt og viktigheten av å forstå hva ens arbeid består av.

Hun sier:

¨Egenskapene, entusiasmen og kvalitetene hver ansatt tar med seg blir i sum det en barnehage kan tilby. Hver enkelt medarbeider er unik og er én av steinene virksomheten er bygget opp av.¨

De ansatte ble utfordret til å se og benytte alle mulighetene barna gir oss med sine innspill og refleksjoner i hverdagen. Vi som er sammen med barna hver dag må øve oss på å møte barns initiativ for å bidra til å styrke barnas selvfølelse.

De siste par årene har barnehagene hatt særlig fokus på sosial kompetanse gjennom prosjektet Kompis. Prosjektet er nå avsluttet, men arbeidet vil fortsette med videre satsning på mangfold og inkludering.

Alle de kommunale barnehagene skal i 2019 - 2020 være deltagere i et organisasjonsbasert nettkurs om inkluderende miljø i barnehage initiert av Udir og utviklet av Høgskolen i Innlandet.

Kvelden ble innledet med vakre toner fra en av kulturskolens elever, Inga Westby.