Gå til innhold Gå til navigasjon

Feilmelding på vei? Slik melder du fra

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Er det hull i veien der du bor, manglende gatelys, eller behov for brøyting eller strøing? Sånn melder du fra.

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene, og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. 

Det kommunale veinettet skal sørge for at kommunens innbyggere kommer seg til arbeid, skole, forretninger og fritidsaktiviteter. Næringslivet er også avhengig av god framkommelighet. Kommunen drifter totalt 183 kilometer kommunale veier, hvorav 150 kilometer grusveier og 30 kilometer asfalterte veier, samt 12,2 kilometer fortau og gang- og sykkelveier.

Nå nærmer vinteren seg. Vinterdriften omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø- og issåle, samt strøing. Mer informasjon om vinterdrift av vei i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Meld fra

Kommunale veier: Aurskog-Høland kommune:

  • Servicekontoret (klokken 09.00-15.00): e-post: postmottak@ahk.no, eller telefon: 63 85 25 00.
  • Utenom servicekontorets åpningstider bruk vakttelefonen: 922 80 100.

Fylkesveier:

  • PEAB Anlegg AS, publikumstelefon: 459 14 085.
  • Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen, telefon: 175

Mer informasjon om vei finner du her.