Gå til innhold Gå til navigasjon

Folkehelse under lupen

Publisert:  Av: Dagfinn Lunner og Steinar Ottesen

Fylkesmannen hadde nylig tilsyn i kommunen for å finne ut om befolkningens helsetilstand.

Ingen avvik

Fylkesmannen var på besøk for å finne ut om Aurskog-Høland kommune har en god og løpende oversikt over befolkningens helsetilstand, og de positive og negative faktorene som kan påvirke dette. Tilsynet var en del av et landsomfattende tilsyn som har fokus på kommunenes folkehelsearbeid. Fylkesmannens stab med Valgerd Svarstad Haugland i spissen kunne dra fra Aurskog-Høland kommune uten å kunne påvise avvik.

Fylkesmannen uttrykte at kommunen har stor oppmerksomhet på folkehelse og at dette kommer frem i dokumenter og intervjuer med ansatte. Videre sa fylkesmannen at det er etablert strukturer på hvordan vi skal ivareta arbeidet med å holde den løpende oversikten, men at dette må videreutvikles.

Folkehelse på agendaen

Kommuneoverlege Vegard von Wachenfeldt var fornøyd og vil også sette fokus på folkehelse i årene som ligger foran oss.

- Selv om det var ingen avvik, skal vi fremdeles jobbe for bedre systematikk, helhet og forankring i alle sektorene i kommunen, og vi skal innarbeide begrepet løpende oversikt med befolkningens helsetilstand, sa Vegard von Wachenfeldt til ahk.no.

Kommunedelplan for folkehelse

- Vi skal alltid bli bedre sier kommuneoverlegen. Vi er nå i startfasen for å utarbeide en kommunedelplan for folkehelse, der et av målene er å oppfylle folkehelselovens krav om å ha en nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Det skal arbeides med en status over helseutfordringene, og hvilke positive og negative faktorer som påvirker folkehelsen. Vi vil gå bredt ut for å skaffe oss denne innsikten, sa Wachenfeldt videre.

Foto fra venstre: Kommunalsjef Lasse Fure, seniorrådgiver Jorunn Hunderi, kommuneoverlege Vegard von Wachenfeldt og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Dagfinn Lunner.