Gå til innhold Gå til navigasjon

Foreldrebetaling i barnehage 2019/2020

Publisert:  Av: Merethe Byman Haug

Ny makspris for oppholdsbetaling i barnehage vil være 3.040 kroner per måned for en heltidsplass fra 1. august 2019.

Du kan ha rett til å betale mindre for barnehageplassen dersom deres husstand har mindre enn 557 242 kroner i bruttoinntekt. Er inntekten under 548 500 kroner og barna er født i perioden 2014 – 2017 kan dere ha rett til gratis kjernetid i tillegg.                                                                  
For begge ordningene må det søkes på fastsatt skjema som finnes på kommunens hjemmeside og søknadsfristen for barnehageåret 2019/2020 er 25. mai 2019.

Skattemelding for 2018 må legges ved søknaden, ellers vil ikke søknaden bli behandlet.
Mer informasjon om betaling av barnehageplass samt søknadsskjema for redusert foreldrebetaling.                                                                                                                                 
Ta kontakt med barnehagen ved eventuelle spørsmål.