Gå til innhold Gå til navigasjon

Formannskapet: Bjørkebadet, økonomiplan og skolemat

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Onsdag var det formannskapsmøte for nye Aurskog-Høland kommune. På sakslista sto blant annet Bjørkebadet, økonomiplan og gratis skolemat. Er det noen saker du er nysgjerrig på? Se møtet her.

Saksdokumentene finner du her.

Bjørkebadet

Formannskapet skulle blant annet ta stilling til fremtidig drift av Bjørkebadet. Svømmehallen har nå vært åpen i ett år, og det ligger an til et besøkstall på cirka 52.000 besøkende i 2019. Det vurderes at Bjørkebadet er en stor suksess for kommunen, både for innbyggerne og gjestebesøkene.

Badet er et attraktivt tilbud med flotte fasiliteter, som gir innbyggerne og andre muligheter til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Badet er en sosial arena, og et lavterskeltilbud. Det er av stor betydning for å kunne gi grunnskoleelevene svømmeferdigheter, i tillegg til at det også gir muligheter for svømmekonkurranser. Det ligger imidlertid an til et driftsunderskudd for 2019.

Det ble lagt frem to alternativ. Begge innebærer blant annet redusering av adminnistrative ressurser, gjennomgang av oppgaver og ressursbehov, og justering av åpningstid, men åpningstiden reduseres ytterligere i alternativ 2. Det forutsettes at besøkstallet ikke reduseres nevneverdig ved å redusere åpningstiden med 7 timer per uke, noe som bidrar til opprettholdelse av inntektene og folkehelseeffekten.

Arbeiderpartiet ønsket ikke å redusere bemanningen, og ønsket en bred evaluering før man foretar eventuelle bemanningsreduksjoner. Partiet foreslo å dekke merforbruket via sentralt driftsfond. Partiet fikk støtte av KrF. Hele diskusjonen kan du se her. 

Alle tiltakene som foreslås, og alle sakspapirene, finner du her.

Gratis SFO og skolemat

Formannskapet behandlet svar fra kommunedirektøren om redusert kostnad for SFO-plass og gratis skolemåltid. Arbeiderpartiet har ønsket å se på muligheten for å tilby gratis SFO-plass til alle førsteklassinger, og muligheten for å innføre et sunt og gratis skolemåltid for elever i grunnskolen. De ønsker først å teste dette ut i ungdomsskolen. Partiet ba tidligere i år kommunedirektørensutrede saken, og se på kostnader og konsekvenser ved å innføre disse to tiltakene.

– Det er foreløpig få evalueringer av løsninger knyttet til gratis SFO. I Nasjonal vurdering av SFO fra 2018 er det i hovedsak omtalt negative konsekvenser av gratisordninger. De økonomiske vurderingene viser i tillegg en betydelig inntektsreduksjon for kommunen, sier kommunedirektøren i sin vurdering.

Kommunedirektøren kunne ikke se at kommunen er i en økonomisk situasjon hvor inntektsreduksjoner i denne størrelsesorden kan prioriteres

– Vi ser at det er utgifter her, og vi får ta en ting om gangen, så er det gratis skolemat som vi går for, og kommer til å fremme. Vi ser at det er flere ungdommer som spiser dårlig, og spiser for lite. Vi vet det gir dårligere forutsetninger for å lære. Et godt måltid gir også trivsel, og da kommer også læring og mestring. Vi ønsker at kommunen innfører gratis skolemat på ungdomstrinnet fra skoleåret 2021, sier Turid Dahlum Nilsen (Ap). 

Forslaget falt, men formannskapet stemte imidlertid for å be kommunedirektøren om å komme tilbake med en sak om ulike måter et eventuelt tiltak med gratis skolemat kan løses på. Se debatten her.

Hele saken kan du lese her.

Økonomiplan

Politikerne behandlet dessuten økonomiplan for 2020-2023, og budsjett for 2020. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2020 har fokus på å styrke og å videreutvikle tjenestetilbudet i nye Aurskog-Høland kommune. Økonomiplanen er et strategisk dokument som bygger på intensjonsavtalens og kommuneplanens målsettinger.

– Vi presenterer et forsvarlig budsjett for 2020 og perioden frem til 2023 for den nye kommunen. Dette skal bidra til god tjenesteutvikling i årene som kommer, sier kommunedirektør Inger Hegna.

I den kommende økonomiplanperioden vil man se på dreining av flere tjenesteområder, som eldreomsorgen, tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og familie- og barnevern. For eldreomsorgen vil dette bety et større fokus på hjemmebaserte tjenester og andre forebyggende tiltak slik at de eldre kan leve lengst mulig hjemme. I barnevernet vil det bli en dreining mot tidligst mulig innsats og med fokus på å styrke hjemmet, og en reduksjon i plassering i eksterne institusjoner så langt det er mulig. Se politikernes diskusjon her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre for nye Aurskog-Høland kommune er 16. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati. Kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter.