Gå til innhold Gå til navigasjon

Helsehuset en realitet

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Nytt helsehus gikk fra et forslag til et vedtak og økonomiplanen ble enstemmig vedtatt.

En viktig kveld

En fullsatt kommunestyresal var samlet 15. desember for årets siste kommunestyre. Det var mange viktige politiske saker på agendaen. Et nytt helsehus som hele kommunen kan ta i bruk og økonomiplanen for 2015-2018 ble vedtatt. Rådmannen understreket viktigheten av dette kommunestyremøtet.

- Dette er et av de viktigste kommunestyremøtene på lang tid, sa rådmann Siri Hovde til www.ahk.no i forkant av møte.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDE

Foto: Steinar Ottesen

Fra forslag til vedtak

Kommunalsjef for helse og rehabilitering, Lasse Fure, ga en orientering om aspekter ved bygging av nytt helsehus. Etter en omfattende politisk debatt stemte kommunestyre for nytt helsehus, og helsehuset gikk fra et politisk forslag til et politisk vedtak. Kostnadsrammen for investeringer til et nytt lokaltmedisinsk senter fastsettes til 186 millioner kr inkl mva.

- Nytt lokalmedisinsk senter er bra for kommuen og vi ser frem til å komme i gang med arbeide med å etablere dette. Det blir en stor og viktig satsning for kommunen i lang tid fremover, sa kommunalsjef for helse og rehabilitering, Lasse Fure, til www.ahk.no.

Rådmannen var enig med kommunalsjefen og understreket samtidig viktigheten av at kvalitet skal være i fokus.

- Man vil få et godt helsetilbud til innbyggerne som har kvalitet som det bærende prinsipp, sa rådmann Siri Hovde.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDE

Foto: Steinar Ottesen

Godt mottatt økonomiplan

For å kunne møte utviklingen er det helt avgjørende at kommunen evner å omstille seg. Kommunen har forberedt seg på dette ved å forbedre driftsresultater de siste årene, samt gjennomføre vedtatt omstillingsprosjekt, skrev rådmann Siri Hovde i Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015-2018.

- Vi har valgt å ta omstillingsprosessen god tid i forkant for at vi skal kunne håndtere de økte investeringene som ligger foran oss, sa Hovde.

Økonomiplanen ble godt mottatt av politikerne og kommunestyre stemte enstemmig for formannskapets innstilling. I formannskapets innstilling var skolebudsjettet styrket, rentekompensasjon til SHIUL-hallen lagt inn og enkelte gebyrer innen hjemmebaserte tjenester redusert.