Gå til innhold Gå til navigasjon

Helse og rehabilitering: Innbyggerdialog

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Sektor Helse og rehabilitering tar i disse dager i bruk flere digitale tjenester. Gjennom helsenorge.no kan du ta kontakt når det passer for deg, ha oversikt over hva du mottar av hjelp, og gi beskjed raskt og enkelt når du vil endre eller avbestille avtaler.

– Vi har installert Innbyggerdialog i elektroniske pasientjournal, og ønsker å informere innbyggerne våre om dette, sier systemansvarlig Cathrine Haneborg på Helse og rehabilitering i Aurskog-Høland kommune.

Kommunen tar nå i bruk Innbyggerdialog via Helsenorge.no.

På Helsenorge.no kan du som pasient eller pårørende sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen. På flere av tjenestene på helsenorge.no er det mulig å representere andre via fullmakt, slik at du kan hjelpe dem med deres helsesituasjon. 

Enklere for deg

– I første omgang vil tjenesten bli tilgjengelig for innbyggere med tjenester fra hjemmesykepleien i Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes. Men i løpet av kort tid vil vi gjøre det tilgjengelig for alle som mottar helse- og omsorgstjenester fra sektor Helse og rehabilitering i kommunen, sier Haneborg.

Dette tilbudet skal sikre at du som mottar tjenester fra kommunen eller er pårørende:

  • enklere kan ta kontakt om det som er viktig for deg
  • slipper telefonkø
  • kan skrive og lese meldinger når og hvor det passer deg
  • kan ha oversikt over hva du mottar av hjelp og enklere kan planlegge hverdagen
  • kan gi beskjed raskt og enkelt når det er nødvendig å endre eller avbestille avtaler.

Meldingene som sendes på helsenorge.no kan erstatte beskjeder og spørsmål som du hittil bare har kunnet formidle per telefon, papir eller direkte kontakt. Meldingene som sendes via helsenorge.no blir bare lest av ansatt i hjemmesykepleien som har kjennskap til deg som pasient. Meldingene blir journalført i din elektroniske pasientjournal i kommunen.

Last ned appen helsenorge.no til din smarttelefon.

Det er enkelt å ta i bruk, og nærmeste pårørende kan gis fullmakt til å bruke tilbudet på vegne av pasient. Dette gjøres enkelt på helsenorge.no.

Mer informasjon om innlogging og bruk finner du her

  • Se www.Helsenorge.no
  • Eller ring: 23 32 70 00
  • Du kan også ta kontakt med hjemmesykepleien nærmest deg.