Gå til innhold Gå til navigasjon

Helsehus for hele befolkningen

Publisert:  Av: Siw Heggevik Lund

Nytt helsehus vil gi et stort løft for kommunen innen en rekke helsetjenester som ytes til hele befolkningen.

Samler flere tjenestetilbud

Helsehuset for innbyggerne i Aurskog-Høland kommune ble vedtatt i siste kommunestyremøte før jul. Helsehuset skal samle flere kommunale tjenester som helsestasjon (inkludert jordmortjeneste), legevakt med nyopprettede døgnsenger, psykisk helse, fysio- og ergoterapeuter og hjemmetjeneste. Videre skal det i forbindelse med bygget etableres omsorgsboliger for mennesker med stort hjelpebehov som har behov for tilrettelagt bolig. Fylkestannlegen som i dag holder til i Trandumveien flytter inn i Helsebygget som leietaker.

Bedre helsetjenester

Samling av nevnte tjenestetilbud, under samme tak, forventes å bidra til økt tverrfaglig samarbeid mellom ansatte og mellom avdelinger. Dette vil igjen styrke kommunens evne til å yte gode tjenester til store deler av befolkningen. Les oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset her.

Frisklivssentral blir en realitet

I Helsehuset skal det også etableres en Frisklivssentral og Lærings- og mestringssenter. Frisklivssentralen vil styrke tjenestetilbudet til innbyggere som trenger hjelp til endring av levevaner, gjennom kurstilbud som eksempelvis røykeslutt-kurs. Tjenestetilbud innen læring- og mestring skal bidra til at innbyggerne gjennom kurstilbud får økt evne til å mestre eget liv - selv med langvarig sykdom og helseforandringer. En forventer også at opprettelse av disse tjenestetilbudene vil bidra til at kommunen kan øke sitt samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører.

Helse til alle

Samlet vil tjenestetilbudet i Helsehuset ytes til store deler av befolkningen. Helt fra jordmortjeneste i svangerskap, gjennom barneår i form av helsestasjonsbesøk, ved undersøkelse og behandling hos skoletannlegen, på konsultasjon hos legevakten ved akutt sykdom, gjennom behandling av fysioterapeut, samtale med psykiatrisk sykepleier, via lærings- og mestringskurs og i form av omsorgsbolig for de som har ervervet store hjelpebehov.

Oppsummering av tjenestetilbudet i helsehuset

Du kan lese mer her